cảm xúc của kẻ xa quê hương

Mọi người, ai ai cũng đang khoe với ḿnh rằng họ không c̣n là học sinh nữa.... họ giờ đă trưởng thành, ngày hôm nay họ đă gặp nhau, đă cũng hát vang, đă quậy tưng bừng và cũng đă khóc.... Họ hỏi tôi rằng :
" Tôi có hiểu cái cảm xúc đó không? "
Họ kể cho tôi nghe về tất cả những điều mà hôm nay họ đă làm, kể về những cảm xúc họ đă trải qua....
Đúng, tôi không hề biết ǵ về cái cảm giác ấy, Tôi cũng rất ghen tị với các bạn, chỉ bởi tôi cũng muốn có được cảm xúc đó.... Tôi chợt buồn..... Tôi nhớ về quá khứ
Cái quá khứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, tôi muốn khóc.... tôi cũng không hiểu v́ sao Tôi muốn khóc.....
Khóc v́ xúc động, v́ ghen tị , 1 cảm giác lạ... tôi đă lớn rồi....

Nhi xịt, mày biết không? mày có lẽ là con bạn thân thân nhất của tao.... (ừ có lẽ là lây lại từ của bố tao và bố mày Nhi nhể
cảm ơn mày v́ vẫn luôn hiểu tao, vân luôn tin tưởng tao, luôn kể cho tao nghe những câu chuyện rất chi là vớ vẩn của mày, cảm ơn mày v́ đă luôn coi toi là 1 đứa bạn của mày... ( tao văn thơ giờ cũng kém, văn viết lủng củng th́ thôi rồi, lại có khi sai cả chính tả mày ơi) Tao muốn được lúc này gặp lại mày, có lẽ tao sẽ ôm mày Nhi ạ, Tao sẽ khóc và Tao sẽ chúc mày : Cố gắng lên nhé, thi thật tôt, đỗ vào đại học rồi cố gắng học tiếp..... dù không có ở Việt Nam nhưng tao sẽ vẫn luôn là bạn mày nhể Nhi nhể..... Tao yêu mày, mịe mài con Nhi xịt, yêu bạn bè thôi!!!!!!!!
Quỳnh ruồi, mày là con bạn thân thân thư 2 của tao, tuy mày không giống con Nhi xịt nhưng mày là đứa tao nể nhất, 1 đứa con gái cá tính, có nghị lựng và cũng có lẽ là già khọm nhất cái nhóm mấy đứa ngày xưa chơi thân với nhau ( ngoại trừ tao, tao già hơn mày nhều) cảm ơn mày v́ đă là bạn tao ( tao nhớ ngày xưa hay tụ tập nhà mày văi ra, rồi cái hôm đi học thêm về chơi tú lơ-khơ bôi nhọ nồi nữa, mịe cả cái hồi làm trại rồi nhớ cái hôm bố mẹ mày làm cơm mừng mài vào trường công lập nữa.... bla bla bla) cảm ơn mày v́ tất cả
Tao ứớc được về Việt Nam để chạy ra nhà mày, (đi xe th́ sẽ đúng hơn) dơ cao hai bàn tay nên và (y) Quỳnh ơi Thi thật tốt,đỗ tốt nghiệp, đậu đại học nhá .... Tao iêu mày lắm cơ <3 <3 <3
* Tao thực sự không biết phải làm ǵ hơn thôi th́ chúc bọn mày thi thật tốt, và cố gắng lên tao ủng hộ tụi mày lắm cơ
* cho tao gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tới mẹ của tụi mày nhá..... có khi tao coi mẹ bọn mày gần như mẹ tao vậy!!!!! thật đấy!!!!!
Ôi tao yêu bọn mày lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (tung hoa tung hoa)

25.5.13 22:29

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen